P-valp8

P-valp 8 - Tik

Fröken Rosa

Kön

Färg

Född

Födelsetid

Födelsevikt

Tik

Brun med vita tecken

3/5-19

03,44

252 gram

1 dygn

1 vecka - 446 gra

2 veckor - 692 gram