Amazing Selma's Grace Kelly

"Meya"

Meya 1 år!

Kön

Färg

Född

Födelsetid

Födelsevikt

Tik

Svart

9/6-13

11.30

378 gram

HD Status

B

Meya bor hos familjen Wedar i Täby. Till familjen hör även portiskillen Kenzo (Sea King's Manne Af Mangskog).

Meya flyttade den 4/8-13!

1 dygn

1 vecka, 987 gram

2 veckor, 1520 gram

3 veckor, 2318 gram

4 veckor, 2945 gram

5 veckor, 3458 gram

6 veckor, 4023 gram

7 veckor, 4707 gram

8 veckor, 5400 gram