Mentalitet

Taget ur senaste RAS (Rasspecifika avelsstrategier):

"Den portugisiska vattenhunden används inte längre till sin ursprungssyssla att arbeta

med fiskaren på en båt. Trots detta är dess ursprungliga egenskaper viktiga att

bibehålla.

• God förmåga och uthållighet att simma och dyka

• God förmåga att vakta

• Impulsiv läggning

• Viljestyrka

• Orädsla

• Anspråkslöshet och outtröttlighet

• Utmärkt syn och goda väderkorn

• ArbetsvillighetIdag är hunden främst en

sällskapshund och måste kunna

fungera i samhället och i

familjen. Detta kräver en mentalt

stabil hund utan aggressivitet eller rädsla. Många tränar och tävlar i olika grenar, bland annat agility, lydnad, bruks och vatten och där

ställs krav på att hunden har självförtroende, intelligens och samarbetsvilja".


Rasstandaden beskriver rasens "Uppförande/karaktär" så här:

"Portugisisk vattenhund är exceptionellt intelligent, den förstår

och lyder med påtaglig lätthet och glädje varje order från sin

ägare. Rasen har en impulsiv läggning, är viljestark och modig

liksom anspråkslös och outtröttlig. Den har ett allvarsamt, genomträngande

och uppmärksamt uttryck, liksom utmärkt syn

och gott väderkorn.

Rasen är en vattenhund med synnerligen god förmåga och uthållighet

i att simma och dyka. Den är fiskarens oskiljaktiga vän och

”arbetsredskap” och är även av stor användbarhet för att vakta

båten och fiskarens ägodelar. Medan ägaren fiskar skall hunden

vara uppmärksam och skulle fisk slita sig från krok eller ur nät,

hoppar hunden villigt i vattnet för att fånga fisken och dyker

under vattnet om så behövs. Hunden simmar också ut för att föra

tillbaka nät som gått sönder och rep som lossnat. Rasen används

även som kurirer mellan båt och strand eller tvärtom, även när

avståndet är betydande."

Idag är det väldigt få portisar som blir mentalbeskrivna och därför kan vi inte säga exakt hur rasens mentala hälsa ser ut.

2014 arrangerade vi för första gången en dag då våra avkommor hade möjlighet att genomföra ett mentaltest (BPH). Det var en dag som uppskattades enormt av de som deltog och vår ambition är att förhoppningsvis även i framtiden kunna genomföra 1 dag/år då våra avkommor har möjlighet att göra mentaltest och att vi på så sätt kan bidra med mer kunskap om rasens mentalitet!

Läs mer om BPH här:

http://www.skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/BPH/BPH_informationsbroschyr_A36.pdf