Portisens hälsa:

Portugisisk vattenhund är en jämförelsevis frisk hundras. Rasen har god

reproduktionsförmåga med lätta valpningar, endast ett fåtal födslar med kejsarsnitt är

kända.

Rasen är ansluten till SKKs hälsoprogram avseende höftledsdysplasi och prcd-PRA.

Andra sjukdomar/defekter förekommer endast i låg grad enligt vad som är känt idag.

För att nå framgång i avelsarbetet gäller det att inte ha för många kriterier att ta

hänsyn till. Det är viktigare att de för individen allvarliga sjukdomarna/defekterna

prioriteras.

För att få kännedom om sjukdomar som kan förekomma i ökad frekvens inom rasen

och där ärftlighet kan misstänkas behövs information från uppfödare och hundägare så

att man kan påbörja en kartläggning av problemet och bekämpa sjukdomarna. Först

därefter kan specifika avelsrekommendationer för enskilda sjukdomar ges.

Texten ovan är kopierad ur senaste RAS (Rasspecifik avelsstrategi) fastställd av SKK

2015-01-24/25


Höftledsdysplasi "HD":

Av de portisar i Sverige som är HD-röntgade har ca 25% höftledsfel.

Det man kollar vid röntgen är hur höftkulan ligger i höftensskål. Ju mer som ligger i skålen desto bättre. Man kontollerar också hur själva kulan ser ut, ifall det bildats pålagringar runt om osv. Om 50% eller mer av kulan ligger i skålen så är det riktigt bra höfter.

HD-graden mäter man på en 5-gradig skala från A till E. Där A är bäst och E är sämst. A och B är godkända höfter, medan C, D och E inte är det.

Många tror att bara för att min hund inte ska gå i avel så behöver man inte kolla hundens HD-status, men då har man fel. Har ens hund fel på höfterna kan man behöva tänka på hur man tränar hunden och vad den får för aktivering. Det kanske inte är lämpligt att hunden hoppar högsta hindren på agilityn, men samtidigt så måste hunden träna upp sin muskulatur. En vältränad hund som har HD-fel får oftast mindre ont än en med dålig muskulatur.

Har hunden fria höfter så vet man att den kan fortsätta att arbeta med kroppen som den alltid har gjort.


PRA:

En ögonsjukdom som gör att hunden (oftast vid hög ålder) blir blind.

Det finns ett DNA-test för PRA där man skickar blod till USA (Optigen) som avgör vad hunden har för status.

Det är en 3-gradig skala:

*Normal/Clear (hunden bär inte på sjukdomen och avkommor efter den kommer aldrig kunna få den heller)

*Carrier (hunden bär på PRA-genen men kommer aldrig utveckla den)

*Affected (hunden har sjukdomen och kommer att utveckla den)

Hos oss är alltid minst en av föräldrarna Normal/Clear, vilket innebär att våra avkommor aldrig kommer att utveckla sjukdomen.


JDCM:

Är en hjärtsjukdom, "ett förstorat fladderhjärta". Hjärtat blir helt enkelt förstorat precis som ett idrottshjärta och kan inte pumpa runt blodet ordentligt. Valpen kan från ca 5 veckors ålder upp till ca 7 månaders ålder helt plötsligt insjukna och då har man inte en chans att rädda sin hund.

Det har tidigare bara varit möjligt att testa sin hund genom att skicka blod till USA (PennGen) där de med ett markörtest (som varit säkert till 96%) vad hunden har för status. Men för några veckor sedan

(när detta skrivs 2010-11-11) blev även ett DNA-test tillgängligt och då har man testat alla hundars blod som redan blivit markörtestade och sett att de fått samma resultat.

Man har tidigare kunnat få resultatet:

Probable Normal 1-1 eller Probable Carrier 1-2 (de drabbade dör). Mer info om DNA-testet kommer att komma så småningom.


IC:

I vissa kullar föds det valpar som inte har den päls som portisen ska ha. Dessa kallas för Improper Coat och har alltså en felpälsning. Hunden lider inte av att ha den deffekten, men är inte rastypisk. Det har nyligen kommit ett DNA-test för denna deffekt där Normal: innebär att hunden inte bär på genen och att dess avkommor aldrig kommer kunna bli felpälsade. Carrier: är hunden bärare och det finns risk att hundens avkommor blir felpälsade om den paras med en annan bärare. Affected: hunden är felpälsad.


Andra sjukdomar:

Precis som hos andra raser finns det även andra sjukdomar i rasen . Hos portisen finns det fall av t ex: epilepsi, SLO, hypoterios  allergier mm.

De som nämns ovan (PRA, JDCM & IC) är de som vi kan testa genom DNA-/markörtest.