A - M - Kullen

Kullar/Kull-info

För mer info om kullen, klicka på respektive kullnamn alt. klicka på valpens namn för att komma till deras egna små sidor!

På de hundar där det står "*BPH" eller "*MH" finns en film på hundens mentalbeskrivning. Länken är kopplad till texten så dyker filmen upp.

Födda: 2008-03-22


Moder: Aquastar's Cinnamon Cookie

HD: B

PRA: Normal/Clear

JDCM: 1-1 Probable Normal

IC: Normal


Fader:

Drömtorpet's Aragorn Af Aquarius

HD: A


Inavelsgrad 3,1%

Födda: 2009-06-24


Moder: Aquastar's Cinnamon Cookie

HD: B

PRA: Normal/Clear

JDCM: 1-1 Probable Normal

IC: Normal


Fader: SE UCH Rödtop Black Sea

HD: A

ED: UA

PRA: Carrier

JDCM: 1-1 Probable Normal

*Kullen är fri från JDCM via arv


Inavelsgrad 3,7%

Tilltalsnamn

Artistnamn


HD

ED

PRA

JDCM

IC

MH/BPH

A

UA


*Probable NormalA*Probable NormalB*Probable NormalA


Carrier

1-1 Probable Normal

Normal

MH

A*Probable NormalA*Probable Normal


MH&BPH

A


Carrier

*Probable Normal

Normal

BPH

A*Probable NormalA*Probable NormalFödda: 2011-08-04


Moder:

SE UCH Amazing Selma's Aztekian Maya

HD: A

PRA: Normal/Clear

JDCM: 1-1 Probable Normal

IC: Normal


Fader: Angel Z Kasétek

HD: B

ED: UA

PRA: Normal via arv

IC: Normal

*Kullen är fri från IC via föräldrar

**Kullen är fri från PRA men en förälder är heriditärt fri


Inavelsgrad 0%

Tilltalsnamn

Artistnamn


HD

ED

PRA

JDCM

IC

MH/BPH

B


**Normal


*Normal

BPH

B/C


**Normal


*Normal

BPH

A

UA

**Normal


*Normal


B


**Normal


*Normal


A

UA

**Normal


*Normal


B


**Normal


*Normal


B


**Normal


*Normal

B


**Normal


*Normal


C

UA

**Normal


*Normal


A


**Normal


*Normal


B

UA

**Normal


*Normal


B


**Normal


*Normal

BPH

B


**Normal


*Normal


Född: 2011-08-15


Moder: Aquastar's Cinnamon Cookie

HD: B

PRA: Normal/Clear

JDCM: 1-1 Probable Normal

IC: Normal


Fader: Laqustrine Unquenchable

HD: A

PRA: Carrier

IC: Normal

*Cookie är fri från IC via föräldrar


Inavelsgrad 0%

Tilltalsnamn

Artistnamn


HD

ED

PRA

JDCM

IC

MH/BPH

A


Carrier

Probable Normal

*Normal

BPH

Födda: 2012-01-08


Moder:

Amazing Selma's Billabong Sparkling

HD: A

PRA: Carrier

JDCM: Probable Normal via arv

IC: Normal


Fader: LP1 SE UCH Backlyans Popeye

HD: A

ED: UA

PRA: Normal/Clear

IC: Normal

*Kullen är fri från IC via föräldrar


Inavelsgrad 2,8%

Födda: 2012-10-22


Moder:

SE UCH Amazing Selma's Aztekian Maya

HD: A

PRA: Normal/Clear

JDCM: 1-1 Probable Normal

IC: Normal


Fader: Lacustrine Unquenchable

HD: A

PRA: Carrier

IC: Normal

*Kullen är fri från IC via föräldrar


Inavelgrad 3,1%

Födda: 2013-03-12


Moder: Amazing Selma's Blenda Spiritus

HD: A

PRA: Carrier

JDCM: 1-1 Probable Normal

IC: Normal


Fader: LP1 SE UCH Backlyans Popeye

HD: A

ED: UA

PRA: Normal/Clear

IC: Normal

*Kullen är fri från IC via föräldrar


Inavelsgrad 2,8%

Födda: 2013-06-09


Moder: Aquastar's Cinnamon Cookie

HD: B

PRA: Normal/Clear

JDCM: 1-1 Probable Normal

IC: Normal


Fader: Obladioblada

HD: B

ED: UA

PRA: Normal via arv

**Kullen är fri från PRA men en förälder är heriditärt fri


Inavelsgrad 2,9%

Tilltalsnamn

Artistnamn


HD

ED

PRA

JDCM

IC

MH/BPH

B


**Normal
A

UA

**NormalBPH

Födda: 2014-02-10


Moder: Amazing Selma's Blenda Spiritus

HD: A

PRA: Carrier

JDCM: 1-1 Probable Normal

IC: Normal


Fader: Kurbitz Doors Wild Child

HD: A

PRA: Normal/Clear

JDCM: Probable Normal via arv

IC: Normal

*Kullen är fri från IC via föräldrar

**Kullen är fri från JDCM men en förälder

är själv fri via sina föräldrar


Inavelsgrad 4,5%

Tilltalsnamn

Artistnamn


HD

ED

PRA

JDCM

IC

MH/BPH
**Probable Normal

*Normal


A

UA


**Probable Normal

*Normal

BPH

A**Probable Normal

*Normal


A

UA


**Probable Normal

*Normal

BPH

A

UA


**Probable Normal

*Normal

BPH

A

UA


**Probable Normal

*Normal

BPH

A

UA


**Probable Normal

*Normal

BPH

A

UA

Normal

Probable Normal

*Normal

A**Probable Normal

*Normal

BPH

A

UA

Carrier

1-1 Probable Normal

Normal

Tilltalsnamn

Artistnamn


HD

ED

PRA

JDCM

IC

MH/BPH

A

UA(0)

*Normal

**Probable Normal

*Normal

A

UA(0)

*Normal

**Probable Normal

*Normal

A

UA(0)

*Normal

**Probable Normal

*Normal

BPH

B

UA(0)

Normal

Probable Normal

Normal*Normal

**Probable Normal

*Normal


A

UA(0)

*Normal

**Probable Normal

*Normal

A

UA(0)

*Normal

**Probable Normal

*Normal*Normal

**Probable Normal

*Normal


A

UA(0)

*Normal

Probable Normal

*Normal

A

UA(0)

*Normal

**Probable Normal

*Normal


Tilltalsnamn

Artistnamn

HD

ED

PRA

JDCM

IC

MH/BPH

A

UA(0)**Normal

A

UA(0)**Normal


B/C

UA(0)**Normal

A

UA(0)

Normal

Probable Normal

Normal

**Normal


A

UA(0)

Normal


**Normal

A

UA(0)**Normal


A

UA(0)**Normal

BPH

Födda: 2016-01-01


Moder: Amazing Selma's Blenda Spiritus

HD: A

PRA: Carrier

JDCM: 1-1 Probable Normal

IC: Normal


Fader:

Ammiellas Goe Gosse Bertil

HD: B

ED: UA(0)

PRA: Normal/Clear

JDCM: 1-1 Probable Normal

IC: Normal

*Kullen är fri via arv från JDCM & IC

Inavelsgrad 0%

Tilltalsnamn

Artistnamn

HD

ED

PRA

JDCM

IC

MH/BPH

A

UA


*Probable Normal

*Normal

A

UA


*Probable Normal

*Normal

A

UA


*Probable Normal

*Normal

A

UA


*Probable Normal

*Normal


A

UA


*Probable Normal

*Normal

A

UA


*Probable Normal

*Normal

Födda: 2016-07-12


Moder: Amazing Selma's Princess Cookie

HD: A

PRA: Carrier

JDCM: 1-1 Probable Normal

IC: Normal (via föräldrar)


Fader:

Kurbitz Doors Wild Child

HD: A

PRA: Normal/Clear

JDCM: 1-1 Probable Normal (via föräldrar)

IC: Normal


**Kullen är fri via arv från JDCM & IC men en av föräldrarna är inte testade utan är fria via sina föräldrar

Inavelsgrad 2,3%

Tilltalsnamn

Artistnamn

HD

ED

PRA

JDCM

IC

MH/BPH

B

UA(0)


** Probable Normal

**Normal


A

UA(0)


** Probable Normal

**Normal


A

UA(0)


** Probable Normal

**Normal

A

UA(0)


** Probable Normal

**Normal

B

UA(0)


** Probable Normal

**Normal

B

UA(0)

Normal

** Probable Normal

Normal

B

UA(0)


** Probable Normal

**Normal


A

UA(0)


** Probable Normal

**Normal

MH

Födda: 2017-03-02


Moder: Amazing Selma's Honolulu Hulahula

HD: A

ED: UA

PRA: Normal/Clear

JDCM: 1-1 Probable Normal

IC: Normal


Fader:

Ammiellas Goe Gosse Bertil

HD: B

ED: UA(0)

PRA: Normal/Clear

JDCM: 1-1 Probable Normal

IC: Normal


*Kullen är fri via arv från PRA, JDCM & IC

Inavelsgrad 0%

Tilltalsnamn

Artistnamn

HD

ED

PRA

JDCM

IC

MH/BPH

B

UA(0)

*Normal

* Probable Normal

*Normal

A

UA(0)

*Normal

* Probable Normal

*Normal

B

UA(0)

*Normal

* Probable Normal

*Normal

A

UA(0)

*Normal

* Probable Normal

*Normal

A

UA(0)

*Normal

* Probable Normal

*Normal


A

UA(0)

*Normal

* Probable Normal

*Normal

A

UA(0)

*Normal

* Probable Normal

*Normal